>

Hoogste Nederlandse ruimtevaartonderscheiding voor Nico van Putten

Nico van Putten, tot vorige maand adjunct-directeur van het NSO, ontving vandaag de Nederlandse Ruimtevaart Erepenning voor zijn bijdrage aan de Nederlandse ruimtevaart. De penning werd uitgereikt tijdens zijn feestelijke afscheid van het NSO bij Space Expo in Noordwijk.


De ruimtevaarterepenning.
De Nederlandse Ruimtevaart Erepenning wordt uitgereikt door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds (NLF). Het is de hoogste ruimtevaartonderscheiding in Nederland. Astronaut André Kuipers was in 2019 de eerste ontvanger, Van Putten krijgt het tweede exemplaar ‘wegens zijn bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van de Nederlandse ruimtevaartindustrie’.

Voorzitter van het NLF Anne Cor Groeneveld reikte de onderscheiding uit. Hij beschrijft Van Putten als ‘pragmatisch en no-nonsense’. Iemand die altijd bereikbaar was voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie en iedereen wilde helpen om de ruimtevaart dichter bij ondernemers en het brede publiek te brengen.

Ecosysteem ruimtevaart

Nico Van Putten werkte achtereenvolgens bij het Ministerie van Economische Zaken, Bradford Space en het NSO. Veertig jaar lang zette hij zich, vanuit de overheid én het bedrijfsleven, in voor de ontwikkeling van de ruimtevaart in Nederland.

Jeroen Rotteveel, bestuurslid van het NLF en voorzitter van brancheorganisatie SpaceNed: ‘Nico is iemand die altijd een beetje op de achtergrond werkt, maar wiens visie en invloed niet te onderschatten is. Als geen ander weet Nico dat ruimtevaart een sector van de lange adem is. En dat je vooruit moet blijven kijken om successen te kunnen boeken.’


De Ruimtevaart Erepenning wordt uitgereikt aan Nico van Putten door voorzitter van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartfonds Anne Cor Groeneveld.
Door zijn lange termijnperspectief had Van Putten veel aandacht voor het ‘ecosysteem’ dat de Nederlandse ruimtevaart volgens Rotteveel is: ‘Zo’n ecosysteem moet je voeden met nieuw talent. Nico zette zich daarom ook in voor studentenprojecten, startups, ruimtevaartmuseum Space Expo en het ESTEC White Paper, waar de NL Space Campus uit voortgekomen is.’

Onvermoeibare inzet

De eerste en tot vandaag enige ontvanger van de Ruimtevaart Erepenning, astronaut André Kuipers, had veel constructief overleg met Van Putten, onder meer in verband met zijn ruimtevluchten. Hij omschrijft hem als gedreven, duidelijk en realistisch. Iemand die zich onvermoeibaar inzette om de Nederlandse ruimtevaart nationaal en internationaal op de kaart te zetten.

De onderscheiding is dan ook meer dan verdiend, concludeert Kuipers. ‘Ruimtevaart speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Nederland heeft een hoogwaardige en innovatieve ruimtevaartindustrie, alsmede vooraanstaande wetenschap en techniek op dit terrein. Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar we hebben mensen als Nico zijn hard nodig om deze kennis en kunde toe te passen en de industrie verder te helpen.’