>

Kennisprijsvraag voor goed land- en watergebruik in Afrika met innovatieve satelliettoepassingen

Ontwikkelde landen maken volop gebruik van vrij verkrijgbare satellietgegevens voor landbouw en waterbeheer. Maar hoe zorg je ervoor dat deze data ook voedselproducenten en intermediairs in ontwikkelingslanden bereikt? Zes Nederlandse bedrijven gaan op onderzoek uit in het kader van de Kennisprijsvraag Open Geodata van het NSO.


Bron: FarmGrow, Rainforest Alliance
De kennisprijsvraag bouwt op het succes van het al bestaande Geodata for Agriculture and Water programma (G4AW). Dit programma toont sinds 2013 aan dat kleine boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden profijt kunnen hebben van innovatieve satelliettoepassingen in hun dagelijkse agrarische praktijk. Maar dan moeten die toepassingen de boeren wel eerst bereiken.

Hier valt nog volop winst te halen, denkt het NSO. Hoe? Dat moet blijken uit de ervaringen van de deelnemers aan de Kennisprijsvraag Open Geodata. Zes bedrijven ontvingen in maart 2022 een opdracht om kennis te verzamelen over het inzetten van hún innovatieve oplossing voor deze uitdaging.

Mapworks ontwikkelt het Landscape Diagnostic Report voor IDH, een organisatie die coalities smeedt van bedrijven, overheden en NGO’s om een duurzame productie en handel te realiseren. Dit jaarlijkse landschapsrapport bevat toegankelijke tools en inzichten voor mensen met beperkte financiële middelen en zonder uitgebreide kennis van geo-informatiesystemen.

eLEAF geeft water- en landbouwmanagers in Marokko toegang tot tot makkelijk bruikbare indicatoren over watergebruik, regenval en vegetatie. De informatie stelt ze in staat om oplossingen te verzinnen om water beter te verdelen en in te spelen op toenemende droogte door klimaatverandering.

Nelen&Schuurmans wil samen met SNV een geodata-gedreven online informatiedienst genaamd GeoLIS uitbouwen. Binnen GeoLIS wordt onderzocht welke informatie essentieel is in use cases over klimaatadaptatie, waterbeheer, landgebruik en landbouw. Het focusgebied van de service ligt in de Laikipia-Isiolo-Samburu regio in Kenia. De ambitie is om met GeoLIS een operationele service te ontwikkelen.

SarVision werkt samen met het Tropenbos Instituut en Congolese partners aan een innovatieve methode die bosdegradatie detecteert én kwantificeert op basis van satellietgegevens, zelfs ónder de boomkronen. SarSentry moet bijdragen aan duurzaam geproduceerde cacao door bosrijk cacaogebied in Congo te monitoren.

Resilience ontwikkelt SmartGrain voor plantagehouders in Mozambique. Deze toepassing brengt productiegebieden en gewasgroei in kaart. Hiermee kunnen formele handelaren meer boeren bereiken, het aankoopproces efficiënter en tegen lagere transactiekosten organiseren. De toepassing komt maïsboeren in Mozambique ten goede.

FutureWater werkt samen met Holland Greentech aan een geautomatiseerd irrigatieadvies voor kleinschalige voedselproducenten in Rwanda. Het gebruikt hiervoor virtuele weerstations die boeren relevante informatie geven waarmee ze hun irrigatie kunnen inrichten en de oogst verbeteren.


Bron: FarmGrow, Rainforest Alliance
De zes haalbaarheidsonderzoeken worden in juli beoordeeld door een vakjury. Maximaal drie meest kansrijke toepassingen gaan door naar de volgende ronde van de prijsvraag. De bedenkers van de toepassing mogen mogen een prototype ontwikkelen en demonstreren. Voor alle inzenders geldt dat ze hun ervaringen en opgedane inzichten delen met het NSO. Na afloop van de tweede fase zal NSO, ondersteund door kennisadviseur Bopinc, de vergaarde kennis in een publicatie delen.