>

G4AW bereikt mijlpaal van 1 miljoen gebruikers

Het programma Geodata 4 Agriculture and Water (G4AW) is in 2015 gestart als een initiatief van de Nederlandse Ruimtevaart Organisatie. Inmiddels heeft het programma 1 miljoen gebruikers bereikt met meer dan 120 partners in 14 landen. De mijlpaal van 1 miljoen draagt ​​bij aan een aantal diverse duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Resultaten over 2015-2018
G4AW wordt ondersteund door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft als doel de klimaatbestendigheid van agrarische productiesystemen in Afrika en Azië te vergroten met behulp van satellietgegevens. Het programma begon in de periode 2015-2018 met 23 zelfstandige projecten die bijdragen aan de G4AW-doelstellingen. In Mali en Oeganda werden bijvoorbeeld 122.849 op satellieten gebaseerde indexverzekeringen uitgegeven. In Bangladesh werden 44.418 abonnementen op adviesabonnementen verstrekt aan voedselproducenten. In totaal maakten 395.135 mensen efficiënter gebruik van water, kunstmest en pesticiden. In Burkina Faso werd het levensonderhoud van meer dan 39.000 mensen verbeterd. In 2017 maakten 64.085 voedselproducenten gebruik van de G4AW-diensten en werden de bestaansmiddelen van 250.000 huishoudens verbeterd. In 2018 nam dit toe tot 567.250 gebruikers en verbeteringen van het levensonderhoud van 523.800 voedselproducenten.

Projectinzichten
Alle G4AW-projecten met tot 2018 behaalde resultaten zijn vrijgegeven en gepubliceerd op een speciale Akvo RSR-website voor open en transparante communicatie. De resultaten geven inzicht in de voortgang van alle 23 projecten die financiële steun hebben ontvangen.

 

Groei in 2019
In 2019 zien we een toename in het gebruik van de G4AW diensten. Daarnaast zijn 2 nieuwe projecten gestart (Mavo Diami en Sat4Business), waarmee nu in totaal 25 projecten in 15 landen worden uitgevoerd. Het project Mavo Diami, wat 'mijn land' betekent in de lokale Kimbundo taal, heeft als doel de voedsel- en inkomenszekerheid van 100.000 kleine boeren in Angola te verbeteren. Met behulp van verschillende geodata diensten kunnen boeren weloverwogen beslissingen nemen om hun oogsten te verbeteren. Sat4Business zal meer dan 140.000 Ghanese cacao- en palmolieboeren ondersteunen bij het verhogen van hun productie, inkomen en voedselzekerheid. Boeren ontvangen informatie over marktprijzen, het weer en agronomische landbouwtips, evenals toegang tot financiële diensten zoals pensioenen, verzekeringen en leningen. Kijk op de projectwebsite van G4AW voor meer informatie.