>

Scherpere satellietbeelden Nederland brengen nieuwe toepassingen dichterbij

Het satellietdataportaal van het NSO draagt enorm bij aan de betere benutting van satellietdata. Belangrijk is wèl dat er zekerheid is over de continuïteit van het portaal, anders investeert de markt te weinig in nieuwe toepassingen. Dat is de conclusie van de recente evaluatie van het portaal door het onderzoeksbureau van de Wageningen Universiteit. Op 21 maart presenteert het NSO op de conferentie Nederland Digitaal de nieuwste set satellietbeelden van Nederland.

 

Het dataportaal startte in 2012 om bedrijven en potentiële gebruikers voor te bereiden op het gratis gebruik van Sentinel-data die er vanuit Europa aan zaten te komen. Dat is ruim gelukt, volgens de Wageningse onderzoekers. “De economische baten liggen voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen in direct verminderde kosten door centrale inkoop en eenmalige aanschaf van satellietdata voor meervoudig gebruik”, aldus het evaluatierapport. De baten beliepen in 2017 al tot 3,5 miljoen euro per jaar.

 

NSO-projectleider Jasper van Loon is natuurlijk tevreden over de onafhankelijke evaluatie. “Was die centrale inkoop er niet, dan vielen de individuele businesscases om. En dan gaat het nog alleen maar om de financiële return-on-investment; voor bijvoorbeeld mutatieherkenning en monitoring verbetert de efficiëntie met zo'n 60%. Veel processen, met name bij overheden, verlopen gewoon beter of zijn dankzij satellietdata opeens mogelijk -daarvan zijn de baten niet in euro’s uit te drukken.”

Over de inkoop door NSO van hogere resolutie data was indertijd nog wel discussie, maar dat het een goede beslissing was, blijkt ook uit het rapport. Van Loon bevestigt: “Juist door die hogere resolutie zijn tientallen succesvolle toepassingen gerealiseerd en durven gebruikers traditionele technieken te vervangen door methodes met satellietdata.”

 

Continuïteit

Een rode draad in het rapport van Wageningen Research is dat er meer zekerheid over de voortgang van het portaal moet komen. “Continuïteit is inderdaad een zorg”, ziet ook Jasper van Loon. “We moeten nu voor het satellietdataportaal ieder jaar opnieuw budget aanvragen. In het NSO-advies ruimtevaartbeleid, dat we dit jaar aan onze interministeriële stuurgroep voorleggen, bepleiten we een structurele opname in de ruimtevaartbegroting. Dat geeft niet alleen onze afnemers een basis voor zinvolle nieuwe investeringen, ook NSO kan dan het dataportaal qua gebruikersgemak up-to-date houden.” In 2019 wordt het portaal gefinancierd door de Ministeries van EZK en LNV, aangevuld met bijdragen vanuit diverse overheidsorganisaties, die gebruik maken van de satellietdata.

 

50cm resolutie

Als de continuïteit verzekerd is, lijkt niets een stevige impuls aan de economie in de weg te staan. “De potentie van de toepassingen is groot,” stellen de onderzoekers vast. Niet alleen door een breder en dieper assortiment diensten die het bedrijfsleven voor de al bestaande segmenten zal aanbieden; er kunnen ook nieuwe afnemersgroepen worden bediend. Zeker nu NSO – met alle vertrouwen in de toekomst - heeft besloten tot nieuwe data-inkoop. “Ons huidige aanbod voorziet in beeldmateriaal met 80cm resolutie dat vijf keer per jaar landsdekkend en gratis beschikbaar wordt gesteld. Dat wordt – onder dezelfde condities en aangevuld met een 'winter'-opname – vervangen door beelden met 50 cm resolutie.” Dat brengt gebruikers op het mapping-front nabij. Het Kadaster heeft al interesse getoond en ook ziet Van Loon veel belangstelling vanuit de sector Openbare Orde en Veiligheid. Niet alleen de brandweer, die al brandverspreidingsmodellen ontwikkelt met satellietdata als onderlegger, ook voor politie en justitie staan verbeterde handhavingsprocessen open.

 

Jasper van Loon presenteert op 21 maart om 11:15u in het Theater Gooiland in Hilversum tijdens de Conferentie Nederland Digitaalde nieuwste 50 cm beelden van Nederland uit het satellietdataportaal. Tevens zal hij enkele met data uit het portaal ontwikkelde toepassingen presenteren.

Het NSO publiceert wekelijks een aansprekend beeld uit het satellietdataportaal via https://www.instagram.com/nl_spaceoffice/.

 

Links

- Conferentie Nederland Digitaal

- Satellietdataportaal