>

Handelsmissie versterkt samenwerking Nederland-Duitsland in ruimtevaart

Een tweedaagse handelsmissie van de Nederlandse ruimtevaartsector op 5 en 6 maart in Bremen heeft nu al twee concrete resultaten opgeleverd. De provincie Zuid-Holland en SpaceNed gaan samenwerken met de deelstaat Bremen en AviaSpace Bremen. Het Duitse OHB en Airbus Defence and Space Nederland bouwen hun samenwerking verder uit.

De handelsmissie vloeit voort uit het succesvolle International Astronautical Congress (IAC), dat vorig jaar oktober in Bremen werd gehouden. Bijna vijftig vertegenwoordigers van 25 bedrijven en instellingen nemen deel aan de missie met minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag. De handelsmissie loopt parallel aan een werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Bremen en Bremerhaven brengen. Het Koninklijk paar is aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de handelsmissie.

Satellietonderdelen

Bij Airbus in Bremen tekenden de Duitse satellietbouwer OHB en Airbus Defence and Space Nederland een Letter of Intent (LOI). De bedrijven werken al jaren nauw samen bij de ontwikkeling van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. OHB is hoofdaannemer voor de satellieten, Airbus Nederland levert de zonnepanelen. Deze samenwerking verloopt zo goed, dat beide partijen willen onderzoeken of ze in de toekomst meer gezamenlijk kunnen doen, vooral op het gebied van structuren en thermische subsystemen voor satellieten.

‘Deze intentieverklaring is het startpunt voor een serieuze uitbreiding van onze samenwerking en een duidelijk richtpunt voor de toekomst’, zegt Frank Meiboom, directeur Programma’s en Innovatie bij Airbus Defence and Space Nederland. ‘OHB is een zeer tevreden afnemer van onze zonnepanelen. Nu gaan we onderzoeken of we ook onderdelen kunnen leveren die bijdragen aan de structuur van een satelliet én in staat zijn om warmte af te voeren. En we kijken naar de uitvouwmechanismes voor antennes. Op beide gebieden hebben we veel expertise in huis.’

Samenwerking Zuid-Holland en Bremen

Een Joint Declaration of Intent werd getekend tussen de provincie Zuid-Holland samen met de brancheorganisatie SpaceNed en deelstaat Bremen met het Bremer ruimtevaartcluster AviaSpace. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het versterken van het space cluster, waarvan het zwaartepunt zich bevindt in Zuid-Holland. De provincie, het Rijk en de gemeente Noordwijk investeren samen in de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk. Op de Space Campus wordt (nieuwe) bedrijvigheid rond het thema ruimtevaart geclusterd in de nabijheid van ESA’s technisch centrum ESTEC. Dit vergroot meteen de wisselwerking tussen ESTEC en zijn omgeving. Bremen heeft met AviaSpace ook haar ruimtevaartactiviteiten bij elkaar gebracht. De regio’s verwachten veel van elkaar te kunnen leren.

Renate Beausoleil, senior-beleidsmedewerker bij bureau Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland: ‘Bremen en Zuid-Holland staan voor ongeveer dezelfde uitdagingen. Daarom vinden we het van belang om samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling en onderzoek, academische uitwisselingen en we kunnen leren van elkaars successen. We hebben de ambitie om samen met SpaceNed, deelstaat Bremen en AviaSpace voor het eind van dit jaar een concrete actieagenda op te stellen.’

Trots op resultaat

Harm van de Wetering, delegatieleider en directeur van het Netherlands Space Office (NSO), is trots op het resultaat van de handelsmissie naar Bremen. ‘We hebben twee zeer intensieve dagen gehad waarbij Nederlandse en Duitse partijen elkaar beter hebben leren kennen. De bedrijven en instellingen hebben uitgebreid kunnen verkennen waar vormen van verdere samenwerking mogelijk zijn. Internationale samenwerking is vaak een weg van de lange adem, maar als goed vervolg wordt gegeven aan deze missie ben ik er zeker van dat er nog meer resultaten gaan volgen op basis van deze start die hier gemaakt is.’