>

Resultaten SBIR “Geïntegreerde value-adding diensten”

In de periode maart 2016 tot eind 2017 heeft NSO de ruimtevaartsector uitgedaagd om samen met een potentiële eindgebruiker diensten op basis van satellietdata te ontwikkelen.

De uitvraag betrof het, in samenwerking tussen twee of meer bedrijven, ontwikkelen van nieuwe geïntegreerde en operationele diensten op basis van satellietdata, die bijdragen aan de oplossing van vraagstukken op de volgende drie thema’s:

  1. Agro & Voedselzekerheid
  2. Energie
  3. Stedelijke ontwikkeling in delta’s

Uiteindelijk hebben zes projecten het gehele traject doorlopen . De resultaten zijn positief. In een aantal gevallen heeft het SBIR traject ervoor gezorgd dat satellietdata direct wordt toegepast in nieuwe, geïntegreerde en operationele diensten binnen de werkprocessen van de eindgebruiker. In een aantal andere gevallen heeft de SBIR vooral als katalysator gewerkt voor samenwerking in de ruimtevaartsector gericht op nieuwe satellietdiensten, en zijn er vervolgtrajecten gestart waarin eindgebruikers en aanbiedende partijen samen de dienst verder gaan ontwikkelen. Meerdere van de genoemde diensten maken daarbij gebruik, of zijn zelfs afhankelijk van de data uit het satellietdataportaal.

Voor vragen over de verschillende trajecten kunt u contact opnemen met Geert van Seggelen, g.vanseggelen@spaceoffice.nl.